Bel voor advies en informatie:

+ 31 (0)20 - 497 23 85

Bezoekadres:
Venenweg 6
1161 AK Zwanenburg
Postadres:
Postbus 50
1160 AB Zwanenburg

Veiligheid en risicomanagement

Risico's zijn er om zo klein mogelijk te houden. Risicomanagement is daarom vast onderdeel van onze planmatige aanpak. Met onze klanten spreken we stap-voor-stap alle risico's door. Risico's op gebied van calamiteiten, tijdsdruk, personele inzet, vervuiling en ga zo maar door.

Risicomanagement

Alle aspecten die met de opdracht te maken hebben en enig risico met zich mee kunnen brengen, worden in kaart gebracht en beoordeeld. Soms is een ogenschijnlijk aanvaardbaar risico toch nog een grote bedreiging. We weten hoe het zit. Voorkomen is altijd beter. Ook in ons werk. Risicomanagement maakt dat risico's beheersbaar worden en blijven of zelf kunnen worden uitgesloten en behoedt onze klanten voor tegenvallers.

Veilig en milieukundig slopen

De BRL Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. Hierin staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal. VLZS heeft deze volledige certificering.

De BRL bevat eisen over:

* Voorbereiding, uitvoering en oplevering van sloopprojecten.
* Afvoer van vrijkomende sloopmaterialen afkomstig van sloopprojecten.
* Arbeidsveiligheid en milieu-aspecten bij sloopprojecten.
* Kwaliteitssysteem van de sloopaannemer.
* Borging van naleving van regelgeving en een adequate aansprakelijkheidsverzekering.
* deskundigheid van het personeel.

Vooruitstrevend in:

 • Sloopwerkzaamheden
 • Asbestverwijdering
 • Bodem- en watersanering
 • Juist ook in operationele omgeving

Lees meer

Vooruitstrevend voor:

 • Bouw / Projectontwikkelaars / Industrie
 • Retail / Supermarktketens
 • Luchtvaart / Maritiem & Offshore
 • Gezondheidszorg / Overheden / Non-profit
 • Cultureel erfgoed / Bijzondere objecten
 • Financiële en Justitiële instellingen
 • Infrastructuur

Van Leeuwen Zwanenburg

Sloopwerken B.V. /// Total Care Sloop- en saneringswerkzaamheden
Facilities B.V. /// Total Care Asbest saneringswerkzaamheden

Bezoekadres:
Venenweg 6
1161 AK Zwanenburg
T. +31 (0)20 - 497 23 85
F. +31 (0)20 - 497 40 34
E. info@vlzs.nl

Postadres:
Postbus 50
1160 AB Zwanenburg