Bel voor advies en informatie:

+ 31 (0)20 - 497 23 85

Bezoekadres:
Venenweg 6
1161 AK Zwanenburg
Postadres:
Postbus 50
1160 AB Zwanenburg

Kwaliteitswaarborg en zorg voor de leefomgeving

Duurzaamheid vinden we belangrijk. Daar handelen we ook altijd naar. Aan duurzaam slopen ligt geen wetgeving ten grondslag. VLZS is gecertificeerd middels SVMS-007. Daarmee hebben we duurzaam slopen geborgd binnen onze organisatie.Duurzaam Slopen: procesmatige aanpak

Slooptechnieken, hergebruik-processen en recycle-processen zijn de pijlers waarop VLZS haar beleid tot Duurzaam Slopen vorm geeft. Het terugdringen van de belasting van het milieu staat daarbij centraal.

Hergebruik materialen

Bijna 100% van de materialen die afkomstig zijn van sloop kunnen we hergebruiken binnen onze procesmatige aanpak. Dat kan middels direct hergebruik maar ook via bewerking waarna een nieuwe product ontstaat.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:
• Recyclen van metselwerk en beton: verwerkt in granulaten en/of nieuwe betonproducten.
• Hergebruik van hout tot snippers en pellets, maar ook voor hergebruik in renovatiewerk
Alle materialen kunnen immers worden hergebruikt.

 


Onze Kwaliteit-, gezondheid-, veiligheid- en milieubeleidsverklaring

Klik hier

Een stap verder: investeringen in elektrisch materieel

Onze uitrustingen en wagenparken zijn volledig elektrisch dan wel hybride. Dit zorgt voor C02 vermindering en energiebesparing. Voor de lange termijn wordt naar de onderhoudsprocessen gekeken. Alternatieve en milieuvriendelijke smeermiddelen passen binnen deze gedachte.

C02 emissiereductie: de overheid wil het

De overheid stuur meer en meer aan op C02 emissiereductie door middel van energiebesparing. Binnen ons sloopprotocol hanteren we deze uitgangspositie.


Wat doet VLZS om productie van afval te reduceren?

Op onze bouw- en werklocaties zorgen we voor preventie en reductie van afval door afval-beperkt te ontwerpen en in te kopen. Het resterende deel wordt gescheiden aan de bron. Het terugdringen van energieverbruik is een continu proces. Dit doen we door het identificeren, plannen en uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Op locatie en kantoor. Halogeen bouwverlichting komt bij ons niet voor. We werken met LED verlichting. Al in 2006 hebben we mini-dieplepels/grondverzetmachines omgebouwd van dieselmotor naar elektrische aandrijving. Nieuwe machines zijn bij ons altijd elektrisch. Daarmee is ons materieel altijd geschikt voor binnenwerk. Voor gescheiden verwerking, werken we altijd met rolcontainers die door middel van elektrisch heftrucks in grote afvalcontainers worden geleegd. Door hydraulische apparaten te gebruiken, komt geen rook, vuur en stank vrij. Onze hydraulische steen- en betonvergruizer werkt met verneveling van water, waardoor mens en milieu minimaal worden belast. Nieuwe grondstoffen ontstaan uit hergebruik worden voorzien van keuring en/of certificering.

Wij slopen duurzaam omdat we vinden dat:
• Grondstoffen niet oneindig beschikbaar zijn
• Vanwege onze Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Van vier naar vierentwintig afvalstromen

Traditionele slopers werken met vier afvalstromen: hout, BSA, ferro en steenachtig materiaal. VLZS werkt standaard met vierentwintig afvalstromen. Dat vraagt nauwkeurigheid en vakmanschap.

Kiezen voor een duurzame keten

h2> Het beleid en de manier van werken past binnen een duurzame keten. Doordat de afkomende stromen uit de sloop terug gaan naar de producenten, hoeven er geen nieuwe grondstoffen worden gedolven. Hierdoor ontstaat minder schade aan onze ecologische omgeving. VLZS neemt haar verantwoordelijkheid is de duurzame keten.

Vooruitstrevend in:

 • Sloopwerkzaamheden
 • Asbestverwijdering
 • Bodem- en watersanering
 • Juist ook in operationele omgeving

Lees meer

Vooruitstrevend voor:

 • Bouw / Projectontwikkelaars / Industrie
 • Retail / Supermarktketens
 • Luchtvaart / Maritiem & Offshore
 • Gezondheidszorg / Overheden / Non-profit
 • Cultureel erfgoed / Bijzondere objecten
 • Financiële en Justitiële instellingen
 • Infrastructuur

Van Leeuwen Zwanenburg

Sloopwerken B.V. /// Total Care Sloop- en saneringswerkzaamheden
Facilities B.V. /// Total Care Asbest saneringswerkzaamheden

Bezoekadres:
Venenweg 6
1161 AK Zwanenburg
T. +31 (0)20 - 497 23 85
F. +31 (0)20 - 497 40 34
E. info@vlzs.nl

Postadres:
Postbus 50
1160 AB Zwanenburg