Bel voor advies en informatie:

+ 31 (0)20 - 497 23 85

Bezoekadres:
Venenweg 6
1161 AK Zwanenburg
Postadres:
Postbus 50
1160 AB Zwanenburg

CO2 footprint

 

Inleiding

Als aannemer van werken heeft Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken zich gespecialiseerd in renovatiesloop. Dat vereist het kunnen werken op de vierkante meter. Het is ook voornamelijk inpandig. Dat leidde reeds in 2006 tot het nadenken over een elektrisch aangedreven minigraver, in samenwerking met een werktuigbouwer. Het voorkomen van blootstelling van werknemers, aan DME, Dieselmotor emissie was de oorspronkelijke reden om tot elektrificatie over te gaan, Arbeidsgezondheidsredenen dus. Dat dit een bijkomend voordeel had op energieverbruik, was in die tijd nog niet in beeld omdat de vereiste vermogens moesten worden geleverd door diesel gedreven generatoren. CE markering was een hobbel, die pas in 2010 werd genomen door de eerste fabrieksmatig gemaakte elektrisch aangedreven minigravers.

Behalve deze transitie omwille van arbeidsomstandigheden, is er nog een omschakeling geweest en dat is het afstappen van diesel aangedreven persluchtcompressoren voor de aandrijving van pneumatische sloophamers, die werden vervangen door elektrisch aangedreven exemplaren vanaf 2017 en wellicht de meest ingrijpende transitie is geweest het vervangen van de vele halogeen bouwlampen door LED carrousels vanaf 2018. In de winter is Halogeen verlichting aangenaam, maar het warmte verlies is, ook ten opzichte van de lichtopbrengst een Arbeidsomstandigheden aspect van de transitie.

Tot dan is er sprake van een intuïtieve benadering door de ondernemer van de elektrificatie, die heeft geleid tot bewustzijn dat er niet alleen geëlektrificeerd werd vanwege arbeidsomstandigheden, maar dat dat ook positieve gevolgen had voor de energieconsumptie. Als je dat als ondernemer dan consistent wilt doorvoeren in je bedrijfsvoering, moet je dat systematisch aanpakken.

Energiemanagement is dan na Kwaliteits-, Gezondheids-, Veiligheids- en Milieumanagement, de logische uitbreiding van de reeds bestaande structuur van het Bedrijfsvoeringssysteem. Het leent zich goed tot integratie en kostenbewustzijn.

De Footprint van 2021 is tevens het referentiejaar:

Op basis van de energie inventarisatie werd de volgende footprint vastgesteld. Het verbeterplan is gebaseerd op 2020 als referentiejaar.

Grand total VLZS en VLZF

2018

2019

2020

2025

2020%

Reduct.

Scope 1 Fossiele brandstoffen

201

223

224

200

63

25

Scope 2 Aardgas werkplaats/kantoor

23

20

28

23

8

4

Scope 3 Fossiele brandst.uitbesteed transp.

71

92

102

94

29

8

Totaal ton CO2 per jaar

295

335

354

305

 

 

Reductiemogelijkheid volgens energieplan

 

 

 

 -/- 14 %

 

-/- 36 ton

 De footprint werd geverifieerd door de Certificatie Instelling op niveau 3.

Het energie reductieplan 2020-2025

Uit de energie-inventarisatie zijn reductiemogelijkheden af te leiden, deze reductiemogelijkheden zijn kwalitatief te beschrijven en kwantitatief vast te stellen.

Voor de reductiedoelstelling over de komende vijf jaar zijn o.a. de volgende acties gepland.

Post

Plan

Do

Tijdpad

Reductie

Act

1

Strategische doelstelling

 

 

Ton CO2

Drager

1.1

Vervanging materieel BBT

Investeringen

2025

1,7

Directie

2

Tactische doelstelling

 

 

 

 

2.2

Reductie inkoop footprint van diesel eigen transport met 10%

Keuze van de leverancier/ brandstof

2022

14,0

Directie

 

Reductie inkoop footprint van elektriciteit met 10%

Overstap Alternatieve brandstoffen

2022

2,8

Directie

2.3

Reductie inkoop transport footprint t.b.v. de bedrijfsvoering met 10%

Inkoopvoorwaarden

2023

7,6

Directie

3

Operationele doelstelling

 

 

 

 

3.1

Brandstofefficientie verbeteren met 3%

Keuze van brandstof

2021

4,2

Inkoop

3.2

Verbruiksreductie op retail/ renovatieprojecten 10%

Verdergaande elektrificatie

2022

1

Uitvoerder

3.3

Verbruiksreductie op asbestprojecten 0%

 

-

 

Uitvoerder

3.4

Verbruiksreductie op bodemprojecten 0%

 

-

 

Uitvoerder

3.5

Verbruiksreductie op conventionele sloopprojecten 10%

 

2025

4,7

Uitvoerder

4

Individuele doelstellingen

 

 

 

 

 

Totale reductie mogelijkheid 2020-2025

 

 

36

ton

 Participatie

Om de strategische doelstellingen te realiseren is deelname aan kennis netwerken en branche initiatieven vereist, door kennis te delen komen we allemaal verder.

Wij zijn lid van de VERAS, deze branchevereniging heeft een “Branche-initiatief CO2 Prestatieladder”.

Daarnaast zijn wij lid van het kennisplatform AYOP dat in de Amsterdamse havenregio Aannemers, scholen, overheden en ontwerpers samenbrengt in relatie tot verduurzaming in het algemeen.

 De individuele doelstellingen zullen deels in de vak trainingen worden benadrukt en concentreren zich op vergroting van het bewustzijn dat energiebesparing al in kleine details is te vinden. Het kwantificeren zal in de komende beoordelingsperioden worden vormgegeven.

 Initiatieven

De vervanging van het materieelbestand is in 2017 ingezet met BBT, elektrisch aangedreven en Accu-aangedreven bouwmachines. Met 2020 als referentiejaar blijft het bestand aan bestelbussen over voor vernieuwing.

Van Leeuwen Sloopwerken Zwanenburg ziet daarbij kans om volledig elektrische bussen in te gaan zetten op enkele van haar permanente onderhoudscontracten.

Bij de vervanging van de lease auto’s is inmiddels de infasering van hybride personenauto’s gestart, deze initiatieven zullen zeker leiden tot een verder gaande reductie dan in het Energie reductieplan  2020-2025 zijn opgenomen.

 Communicatie

Van Leeuwen Zwanenbrug Sloopwerken communiceert haar beleid en doelstellingen en initiatieven ten minste op de hieronder staande wijze naar haar belanghebbende partijen.

Aanvullende informatie of detaillering zijn te vinden op de website van www.skao.nl

Vooruitstrevend in:

 • Sloopwerkzaamheden
 • Asbestverwijdering
 • Bodem- en watersanering
 • Juist ook in operationele omgeving

Lees meer

Vooruitstrevend voor:

 • Bouw / Projectontwikkelaars / Industrie
 • Retail / Supermarktketens
 • Luchtvaart / Maritiem & Offshore
 • Gezondheidszorg / Overheden / Non-profit
 • Cultureel erfgoed / Bijzondere objecten
 • Financiële en Justitiële instellingen
 • Infrastructuur

Bezoekadres:
Venenweg 6
1161 AK Zwanenburg
T. +31 (0)20 - 497 23 85
F. +31 (0)20 - 497 40 34
E. info@vlzs.nl

Postadres:
Postbus 50
1160 AB Zwanenburg